drumandbass.cult.bg
Симо Лазаров 30CD (2006-02-09 08:43:04)
Във връзка с 30 годишнината на творческата дейност на Симо Лазаров в областта на електронната и компютърна музика Computer Music Space Forum Festival съвместно с www.synthi-music.com - Tel Aviv и Българско Национално Радио издадоха поредица от 30 CD в ограничен тираж с музиката на Симо Лазаров, която не е излизала в други CD
за повече информация: synthi@abv.bg
   
Design by Stamen Georgiev // sl.info.bg