CTGMusic
Електроакустична есен - София 2006 (2006-12-05 13:38:14)
IPN-BG LtdFORUM-FESTIVAL
«COMPUTER MUSIC SPACE»

Electroacoustic Autumn - Sofia 2006
1 - 4 December
ФОРУМ–ФЕСТИВАЛ
«ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА»
Електроакустична есен-София 2006
1 – 4 декемвриНов Български Университет
Съюз на Българските Композитори
Българско Национално Радио
GEMA MUSIC Ltd
KYMA–Atlanta,
Synthi AVВ studio-SYNHTI-MUSIC-Tel Aviv,
IPN - Bulgaria Ltd

web www.cmusicforum.com
www.synthi-music.com

e -mail: synthi@abv.bg

ФОРУМ - ФЕСТИВАЛ
ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА
Електроакустична есен – София 2006
1 – 4 декември
Кратка история
Стартирал като национален през 1989 година фестивалът, обединяващ творците работещи в областта на електронното звукоизвличане, поради големия интерес се превръща в международен на следващата година. В провежданито му през годините – в различни градове на България, а от 1992 г.- в София и с превъплъщения в името - от фестивал на електронната и компютърна музика – преминавайки през “Компютърно пространство” – 1993 г. и стигайки до фестивал на електроакустичната музика, той запазва своята същност и цел.
Форумът - фестивал ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА Forum - Festival COMPUTER MUSIC SPACE в този си вид съществува от 2000 г. Създаден от Хауърд Уиршъл, Симо Лазаров, сдружението на авангардни идеи KYMA –Atlanta,USA, с помощта на Synthi AVВ - Tel Aviv, Israel, той носи идеята за периодични световни срещи на съмишленици - предимно композитори на електроакустична музика.

Участие на международни институции
Провеждайки форум-фестивала в различни европейски градове и през различни сезони се увеличава както кръга на участниците, така и възможността по-вече институции да се включат в организирането на проявите. Активни съорганизатори са Института за електроакустична музика – град Бурж – Франция, Културния отдел на кметството в град Лисабон, Международният отдел на предавания за чужбина – радио Мадрид, културен дом «Мендел» към кметство Тел Авив, сдружение за авангардни идеи KYMA –Atlanta, USA., Israeli Composers League, Френският Културен Институт в София, Bitish Conciul –Sofia, Чешкият Културен Институт - София, Посолството на Австрия в София.

Участие на български институции в организирането на форум-фестивала
Отворената система за организиране и участие на фестивала предполага и активно включване на други институции. През годините това са БНР, БНТ, БАН, НБУ и много фирми, чийто предмет на дейност е пряка или косвена работа с аудиоустройства, със звук и неговата обработка или фирми, занимаващи се продуциране на звукови носители. Това е от полза за интегрирането на много съмишленици и за оказването на по-голяма финансова и логистична подкрепа.
През тазгодишното издание активно участие в отразяването на събитията от форум-фестивала ще вземат БНР , Дарик Радио, Радио FM classic , RFI, телевизионни канали БНТ, БТВ, ТВ Евроком, ТВ Европа, 7 дни и Национална Нова Телевизия. Ще бъде осъщественa on line връзка по Интернет.
По същото време в Атланта, САЩ Хауърд Уиршъл, започва провеждането на американското издание на форум-фестивала COMPUTER MUSIC SPACE със същите виртуални участници и произведения, което издание е също в on line връзка по Интернет с участниците от българското издание.
Участници в концертите
Участниците в форум-фестивал «ВСЕЛЕНАТА на компютърната музика» са композитори и специалисти от областта на електроакустичната музика. Всеки участник може да направи концерт или да представи своя композиция, идея или научен доклад. Участниците в концертите не получават хонорар.

Послания на форум-фестивала
* Създаване на произведения на културата и изкуството свързани с съвременния звуков свят.
* Установяване на контакти и взаимодействие на институции и организации със сродна цел.
* Установяване на контакти и взаимодействие между творци от целия свят, работещи в областта на електроакустичната музика.
* Популяризиране на произведенията чрез средствата за масова и мултимедийна информация.
* Създателите на форум-фестивала имат амбицията той да стане Международен Мултимедиен Проект Синтез на изкуства. Целта е да бъдат включени музикални произведения на композитори от различни страни, с основни идеи и съдържание изразяващи връзката между отделните изкуства.

Регламент на фестивала:
* Презентацията на творби да е изключително от областта на електроакустичната музика.
* Форумът-фестивал да се провежда в различни градове - в различни точки на света.
* Времетраенето на всеки концерт да е до 45 минути.
* Всеки участник може да направи самостоятелен концерт с времетраене не повече от две части по 45 минути.
* Всеки участник осигурява "по чаша вино" за своята публика след презентацията или концерта.
* Срещите и концертите да са ограничени относно присъствието на публика.

Ограниченият достъп на публика е с цел:
* Да се предостави пълна възможност за аналитичен подход при прослушване на произведенията на присъстващите творци.
* Пълноценно навлизане в “тайнствата” на електроакустичната музика.
* Професионалните “тайни” да не стават достояние на всички.
* Увеличен интерес на публика към “затвореното пространство” вследствие “забраната” за свободен достъп.
* Нарастване на цената на билетите до цена за “извънредно събитие”.
Превръщането на срещите в “уникални” (не само благодарение на “тайнствеността” на събитието).
* Възможност за изключителния ценител на авангардно изкуство да се чувства освободен от “натрапчива” публика.
Forum - Festival COMPUTER MUSIC SPACE
Elecrtoacoustic Autumn - Sofia 2006
1 - 4 december


Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE Electroacoustic Autumn- Sofia 2003 will be held in the halls of New Bulgarian University, Bulgarian Composers’ Union Hall and National Palace of Culture.
*
History of the Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE

Launched as a national event in 1989, due to the hightened interest it turns into an international event the following year. Throughout the years, Simo Lazarov has been actively involved in the organization of the Festival in different Bulgarian cities and in Sofia since 1992 with different names: from an Electronic Music Festival, through Computer Space in 1993 and an Electroacoustic and Computer Music Festival, to Forum-Festival COMPUTER MUSIC WORLD - Elecrtoacoustic Summer.
In 2000 the team set for “taking” the Festival outside Bulgaria. Consequently, for three years now Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE – Elecrtoacoustic Winter, Spring, Summer and Autumn has been held two times a year: traditionally in Sofia in November and in a European city in the spring and summer months.

Participation of international institutions

Holding the forum-festival in different cities throughout Europe broadens the both the circle of participants and the opportunity for more institutions to sponsor the event. Among the active co-organizers are the Electroacoustic Music Institute in Bourges, France, the Culture Department at Lisbon Municipality, the International Department of Spanish Foreign Radio in Madrid, the Mendel Cultural Centre at Tel Aviv Municipality, the KYMA Avant-garde Ideas Association in Atlanta, GA, USA, the French Culture Institute in Sofia, British Council – Sofia, the Czech Culture Institute in Sofia. Austrian Foreign Ministry, Austrian Embassy in Sofia, Austrian SKE-Fond of Austro mechana, Israeli Composers League.
Concert participants

There is a long list of participants in the COMPUTER MUSIC SPACE Forum-Festival. These are Bulgarian and foreign leading computer music experts and composers. Over 500 participants have attended the over 20 Festival editions – each one with his own composition, concert, idea or research paper.
Concert participants do not receive payment!


Messages of the Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE

- Assistance and encouragement of the creation of works of art and culture linked with the modern world of sound;
- Establishment of contacts and interaction among institutions and organizations with similar aims;
- Establishment of contacts and interaction among creators from the whole world working in the field of computer music;
- Promotion of international social and cultural contacts;
- Promotion of music pieces in the media and multimedia editions.


Development of the Forum-Festival as a Synthesis of the Arts International Multimedia Project

Through this presentation of the COMPUTER MUSIC SPACE Forum-Festival the organizers have the ambition to transform this event into Synthesis of the Arts International Multimedia Project. The aim is to include other music pieces by composers from different countries expressing the link among individual arts and their expression.


ПРОГРАМА

1 1 декември - петък 17:00 ч.
Aула Нов Български Университет

Откриване на форум-фестивала
«ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА»


доц.д-р Симо Лазаров – директор на българското
издание на форум-фестивала и ръководител на
модул “Компютърно музициране”

доц.д-р Людмил Георгиев - зам.ректор на
Нов Български Университет

Поздравителни адреси от:

Институт за изкуствознание при БАН- проф.Розмари Стателова
Съюз на бъпгарските композитори
Българско Национално Радио - Димитър Николов
Софийска филхармония - Явор Димитров – директор на
Софийска филхармония
Департамент "Музика" – Нов Български Университет
Музикална Академия - Катедра поп- и джаз изкуство в
Музикална Академия -проф. Юлия Ценова
Технически университет - Център за непрекъснато обучение
Научно-технически съюзи - секция "Акустика"


*
Връчване на награда “Компютърно музициране –
най-добър студент - най-добър професионалист"


1 декември - петък


Концертна програма


от поредицата концерти на
модул “Компютърно музициране”

"Пианото, органът и синтезаторът – великите инструменти на вековете"


1. Байрам Карамендерес-Турция -студент на проф. Милена Моллова – Мефисто валс

2. Мария Славова –студентка на проф.Нева Кръстева – Лист - Прелюдия и фуга върху BАCH

3. Надя Иванова—студентка на проф. Милена Моллова-Брамс Интермецо орус 78

4. Руси Йосифов – студент на доц.д-р Симо Лазаров композиция "Съвременност и звук"

5. Камена Балканска – Парафраза за пиано и глас

6 Чик Къриа - Концертно поздравление от елек-тронно клавирно трио "Shiva" - Калин Жечев, Теодор Петков, Цветан Дацов - студенти на проф. Юлия Ценова

7 Стела Атанасова - студентка на доц.д-р Симо Лазаров представя филма "Електронната музика в НБУ" или ... "Как се забавлявахме през годините".


2 2 декември - събота зала 505 НБУ
9:30 ч. Майсторски клас по синтезатор- творческата
лаборатория на доц.д-р Симо Лазаровзала Съюз на Българските Композитори


15:00 ч. WORKSHOP - synthessiser Nord - Clavia
водещи Венцеслав Йорданов и Радослав Минев

16:00 ч.WORKSHOP – Визия и звук - водещи Стоян Стоянов и VJ Frosky - студенти “Компютърно музициране” НБУ


Концерти Eлектроакустична музика
водещ: Любомир Кавалджиев-Институт за
изкуствознание при БАН

17:00 ч. Концерт на студенти “Компютърно музициране”
НБУ Марин Лашев, Илиан Ангъчев

18:00 ч. Илия Фортунов, Михаил Джамгазов

19:00 ч. Любомир Кавалджиев

20:00 ч. Йордан Колев
3 3 декември - неделя
зала Съюз на Българските Композитори

10:00 ч. Майсторски клас по синтезатор - творческата
лаборатория на доц.д-р С.Лазаров
11:00 ч. Избрани доклади от Национална научна конференция
"Акустика 2006" на секция "Акустика" при Научно- технически съюзи. Водещ: инж. Георги Кулишев - секретар на секция "Акустика"

14:00 ч. WORKSHOP – MIDI клавиатура Novation
водещ Огнян Неделчев
16:00 ч. MIDI партитура & DJ synthesis - доц.д-р С.Лазаров и
студенти от модул “Компютърно музициране”
представят live DJ music
17:00 ч. Концерт на студенти “Компютърно музициране” НБУ –
Яне Петков, Стойчо Иванов, Стойо Попов, Петър
Анастасов, Димитър Джеджев
18:00 ч. Концертно поздравление на група LOGO

Концерти Eлектроакустична музика
водещ доц.д-р С.Лазаров - НБУ
19:00 ч. Приятели от USA
20:00 ч. Приятели от Intitute Musical Electroacoutique de Bourges-представяне на IMEB Бурж, Франция СD Cultures Electroniques
Концерти Eлектроакустична музика
водещ: Любен Ботушаров - Институт за
изкуствознание при БАН
19:00 ч. BG-Eлектроакустична музика –вчера, днес, утре
Цветан Добрев, Владимир Джамбазов,
Румен Бальозов, Росица Бечева

4 4 декември - понеделник show room GEMA MUSIC

17:00 ч. Еlectronic session - Росен Антоновски и
доц.д-р С.Лазаров представят участниците - студенти от “Компютърно музициране” НБУ и Computer Music Forum
20:00 ч. Еlectronic music & dance-Промоция на
CD«Somewhere» - VaL Lazar-Israel with dance ballet


През миналата година българското представителство на Международния форум-фестивал “Вселената на компютърната музика” за първи път връчи награда "НБУ – Компютърно музициране - най-добър студент, най-добър професионалист", адресирана към студентите, изучаващи компютърна музика.
Пластиката обединява четири компонента – графичното изражение на магнитния звукозапис, графичното изражение на цифровия звукозапис, музикалната нота и ... един важен елемент– сърцето с искрата, която създава творчеството.
Критериите за номинация са комплексни: много добър успех, ярки творчески прояви и публична реализация. За 2005 г. бяха номинирани 13 студенти от модул "Компютърно музициране", а носителят на приза стана Светлин Маринов.
Носителят за тази година ще стане известен часове преди откриването на Международ-ния форум-фестивал “Вселената на компютърната музика”. Успех и на добър час!


http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02702.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02704.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02706.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02717.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02721.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02722.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02726.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02727.JPG

http://www.cmusicforum.com/simo/fest2006/DSC02740.JPG
   
Design by Stamen Georgiev // sl.info.bg