drumandbass.cult.bg
ФОРУМ–ФЕСТИВАЛ «ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА» Електроакустична есен-София 2007 (2007-11-07 18:36:50)
ФОРУМ–ФЕСТИВАЛ
«ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА»
Електроакустична есен-София 2007
30 ноември – 4 декемвриПРОГРАМА

1 30 ноември - петък 17:30 ч. Нов български университет Aула
Откриване на форум-фестивала «ВСЕЛЕНАТА на КОМПЮТЪРНАТА МУЗИКА»

доц.д-р Симо Лазаров – директор на българското издание на форум-фестивала и ръководител на модул “Компютърно музициране”
доц.д-р Сергей Игнатов - ректор на Нов български университет

Поздравителни адреси от:
Институт за изкуствознание при БАН-проф.Розмари Стателова
Съюз на бъпгарските композитори
Българско Национално Радио - Димитър Николов
Софийска филхармония - Явор Димитров – директор на Софийска филхармония
Департамент "Музика" – Нов Български Университет
Технически университет - Център за непрекъснато обучение
Научно-технически съюзи - секция "Акустика"

Връчване на награда
“Компютърно музициране–най-добър студент - най-добър професионалист"


Концертна програма на студенти от модули “Компютърно музициране” и „Визуални изкуства” – спектакъл Музите – визуална концепция Лиляна Петрова по музика на Симо Лазаров
*
2 1 декември - събота Нов български университет зала 505

9:30 ч. Майсторски клас по синтезатор-творческата лаборатория на доц.д-р С.Лазаров


зала Съюз на Българските Композитори

15:00 ч. WORKSHOP - synthessiser KORG M3 и терминална станция Hobbit на IBM
Водещ Венцеслав Йорданов

16:00 ч. WORKSHOP – ABLETON 6 – системи за live
Водещи Стоян Стоянов и Алексей Цветанов-студенти“Компютърно музициране”НБУ

Концерти Eлектроакустична музика
водещ доц.д-р С.Лазаров - НБУ

17:00 ч. Концерт на студенти “Компютърно музициране” НБУ
18:00 ч. Концерт Приятели от USA и Intitute Musical Electroacoutique de Bourges-
представяне на IMEB Бурж, Франция СD Cultures Electroniques
19:00 ч. Концерт – Приложна музика правена с компютър
1. Балетен етюд на Борислава Христова
2. Промоция на книга „Кръстослятия” на Миглена Иванова с музика на С.Лазаров
*
3 2 декември - неделя зала Съюз на Българските Композитори

10:00 ч. Майсторски клас по синтезатор – творческата лаборатория на доц.д-р С.Лазаров
11:00 ч. Избрани доклади от Национална научна конференция "Акустика 2006" на секция "Акустика" при Научно-технически съюзи.
Водещ: инж.Георги Кулишев–секретар на секция "Акустика"

14:00 ч. WORKSHOP – Съвременна Dance музика.
Водещи Павел Бенов и Драгомир Тасков –студенти “Компютърно музициране”НБУ

16:00 ч. MIDI партитура & DJ synthesis - доц.д-р С.Лазаров и студенти от модул
“Компютърно музициране” представят live DJ music

Концерти Eлектроакустична музика
Водещ: Любен Ботушаров - Институт за изкуствознание при БАН

17:00 ч. Концерт на студенти “Компютърно музициране” НБУ – Стойчо Иванов,
Стойо Попов, Димитър Джеджев
18:00 ч. Камена Балканска – Парафраза, Светослав Дерменджиев- Импровизация
Михаил Джамгазов
19:00 ч. Ретроспективен концерт на Илия Фортунов – 20 години самостоятелна
творческа дейност
20:00 ч. BG-Eлектроакустична музика –вчера, днес, утре.
Любомир Кавалджиев
*
4 3 декември - понеделник show room GEMA MUSIC

17:00 ч. Еlectronic session

5 4 декември - вторник show room GEMA MUSIC

17:00 ч. Еlectronic session
   
Design by Stamen Georgiev // sl.info.bg